ĐIỂM TÍCH LŨY = ĐIỂM PAX SEGMENT* + ĐIỂM THƯỞNG
(*) Điểm Pax Segment: Là điểm được tính căn cứ theo 1 khách/1 chặng bay.

ĐIỂM PAX SEGMENT

Được tính theo bảng sau

ĐIỂM TƯƠNG ỨNG
1 PAX SEGMENT NỘI ĐỊA 5
1 PAX SEGMENT ĐÔNG NAM Á 10
1 PAX SEGMENT ĐÔNG BẮC Á 20
1 PAX SEGMENT CHÂU MỸ, PHI, ÂU, ÚC 40

ĐIỂM THƯỞNG

Căn cứ vào: Hành trình, Giá vé, Hạng vé, Thời điểm bay, Các chương trình khuyến khích bán từ hãng