Điều kiện đổi quà và hưởng các dịch vụ ưu tiên: Đạt điểm tích lũy từ 100 điểm trở lên

LOẠI THẺ

ĐIỂM

QUYỀN LỢI

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ

Khách hàng thân thiết

 0–99
 1. Gửi SMS chúc mừng sinh nhật.
 2. Cơ hội nhận ưu đãi tại các chương trình tri ân, khuyến mại.
 3. Giảm 110.000 VND cho chặng khứ hồi 
 Có phát sinh đơn hàng trong vòng 2 năm kể từ khi đăng ký thẻ

Khách hàng thân thiết hạng  ĐỒNG

 100–299
 1. Đổi quà tặng.
 2. Gửi SMS chúc mừng sinh nhật
 3. Cơ hội nhận ưu đãi tại các chương trình tri ân, khuyến mại.
 4. Xin vé khi hết chỗ.
 5. Đặt vé Đoàn giá ưu đãi.
 6. Giảm 120.000 VND cho chặng khứ hồi 
 Điểm tích lũy đổi quà được duy trì trong 1 năm. Năm sau điểm sẽ được reset lại và tích theo đơn  hàng mới.

Khách hàng thân thiết hạng BẠC

 300-999 
 1. Đổi quà tặng.
 2. Giảm 130.000 VND cho chặng khứ hồi ❤
 3. Xin vé khi hết chỗ.
 4. Đặt vé Đoàn du lịch giá ưu đãi.
 5. Dịch vụ ưu tiên, bao gồm:
 • Giao vé miễn phí.
 • Chăm sóc trước chuyến bay.
 • Dịch vụ quà tặng, ưu đãi.
 100 điểm/năm

Khách hàng thân thiết hạng  VÀNG

1000 - 1999
 1. Đổi quà tặng.
 2. Giảm 140.000 VND cho chặng khứ hồi ❤
 3. Xin vé khi hết chỗ.
 4. Đặt vé Đoàn du lịch giá ưu đãi.
 5. Dịch vụ ưu tiên, bao gồm: 
 • Ưu tiên xuất hóa đơn sớm.
 • Giao vé miễn phí.
 • Chăm sóc trước chuyến bay.
 • Dịch vụ quà tặng, ưu đãi.
 400 điểm/năm

Khách hàng thân thiết hạng  BẠCH KIM

 2000 – 4999
 1. Đổi quà tặng.
 2. Giảm 150.000 VND cho chặng khứ hồi ❤
 3. Xin vé khi hết chỗ.
 4. Đặt vé Đoàn du lịch giá ưu đãi.
 5. Dịch vụ ưu tiên, bao gồm: 
 • Kênh hỗ trợ riêng.
 • Hoàn tiền trong 24h.
 • Ưu tiên xuất hóa đơn sớm .
 • Giao vé miễn phí.
 • Chăm sóc trước chuyến bay.
 • Dịch vụ quà tặng, ưu đãi tương ứng hạng Bạch Kim.
 800 điểm/năm

Khách hàng thân thiết hạng  TITAN

 5000 trở lên
 1. Đổi quà tặng.
 2. Giảm 160.000 VND cho chặng khứ hồi ❤
 3. Xin vé khi hết chỗ.
 4. Đặt vé Đoàn du lịch giá ưu đãi.
 5. Tặng voucher Uber 500.000 VND
 6. Dịch vụ ưu tiên, bao gồm: 
 • Kênh hỗ trợ riêng.
 • Hoàn tiền trong 24h.
 • Ưu tiên xuất hóa đơn sớm.
 • Giao vé miễn phí.
 • Chăm sóc trước chuyến bay.
 • Dịch vụ quà tặng, ưu đãi tương ứng hạng Titan.
 1400 điểm/năm

Công thức tính điểm cho thành viên VINAJET